Select Page

iiStudio

Održavanje web sajtova

Održavanje web sajtova je čin redovnog proveravanje Vaše web stranice. To se radi konstantno kako bi se web sajt održao zdravim, podstakao stalni rast i ojačao Vaš Google rank.

odrzavanje web stranica

Održavanje web sajta je važno za bilo koji posao, bez obzira na veličinu sajta. Dobro održavana web stranica je od presudne važnosti za poslovanje firme u realnom vremenu. Sve firme trebaju redovno održavati web sajt kako bi privukle i zadržale klijente, održavala rangiranje na Google pretraživaču i predstavila nove informacije, proizvode ili usluge javnosti.

Šta sve spada u održavanje web sajta:

– Svakodnevno postavljanje sadržaja na sajtu

– Ažuriranje budućih verzija platforme na kojoj je rađen web sajt (veoma bitna stavka zbog pronađenih propusta na platformi koji mogu da ugroze bezbednost sajta i samog sadržaja na sajtu)

– Ažuriranje dodataka (plugina) na sajtu

– Mesečno pravljenje kopija sajta (u slučaju da sajt bude hakovan da može da se povrati sa minimalnim gubitkom sadržaja)

– Reorganizacija web sajta

Vaš sajt treba da bude živ sajt
Cena održavanje web sajta je
4000din mesečno
Kontaktirajte nas.